ModeLinksUIDGIDSizeModifiedName
-rw-rw-r--11310Tue, 05 Nov 2019 04:13:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se.igfae.usc.es-2811-12481
-rw-rw-r--12310Thu, 14 Nov 2019 01:39:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se.igfae.usc.es-2811-23025
-rw-rw-r--12310Sun, 24 Nov 2019 19:23:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se.igfae.usc.es-2811-32300